Friendster Glitter Background

Thursday, April 28, 2011

FIQH SOLAT BERJEMAAH

Bahan ini disusun dan diolah dari kitab rumi yang
asalnya dipetik dari sebuah kitab jawi dengan gaya
bahasa lama. Saya mengemukakannya dalam bentuk
yang lebih moden dan mudah untuk tatapan anda. Moga
bermanfaat.
12 Syarat Sah Menjadi Makmum:
1.Berniat makmum-dengan berjemaah atau mengikut imam
2.Berada bersama imam di satu tempat
3.Makmum mengikut imam pada perbuatan sunat (yang
sekiranya makmum menyanggahi imam ia adalah perbuatan
keji dalam solat)
4.Makmum tidak ketinggalan dari imam sebanyak 2 rukun
perbuatan
5.Makmum bertakbiratul Ihram kemudian dari imam
6.Makmum menganggap solat imam sebagai sah
7.Solat imam tidak diulangi
8.Imam tidak menjadi makmum kepada orang lain
9.Imam lebih kedudukan/ martabat dari makmum
10.Tumit makmum di belakang tumit imam
11.Makmum tahu perpindahan rukun perbuatan imam
12.Solat makmum sama perbuatannya dengan perbuatan solat
imam
Huraian:
Perkara pertama: Berniat makmum-dengan berjemaah
atau mengikut imam
Disyaratkan mengikut pada takbiratul Ihram pada solat yg
disyarat berjemaah seperti solat Jumaat, solat yang diulang,
solat Jamak Taqdim kerana hujan bagi orang yang bermukim.
Jika tidak, solat tidak sah. Begitu juga imam, berniat imam
ketika takbiratul Ihram.
Jika solat tidak disyaratkan berjemaah, makmum/ imam boleh
niat berjemaah selepas Takbiratul Ihram. Solat kedua-duanya
sah, tetapi makruh bagi makmum, tidak makruh bagi imam,
tetapi fadilat berjemaah didapati setakat berniat imam sahaja.
Makmum yang tidak berniat mengikut imam, sedangkan
perbuatan solatnya seperti menanti perbuatan imam dengan
kadar lama, batal solatnya. Melainkan ia menanti sekejap atau
secara kebetulan.
Perkara kedua: Berada bersama imam di satu tempat
Ada 4 situasi:
i) Sama-sama di dalam masjid
ii) Imam dalam masjid, makmum luar masjid
iii) Imam luar masjid, makmum dalam masjid
iv) Imam dan makmum di luar masjid-surau, madrasah,
musolla, rumah, padang dll
i) Sama-sama dalam masjid (walaupun jarak makmum-imam
lebih 300 hasta, dihalang dinding, makmum di atas, imam di
bawah atau sebaliknya dengan syarat ada laluan/ tangga
menujunya)
Makmum sah mengikut imam dengan 2 syarat.
1.Makmum mengetahui perpindahan rukun perbuatan imam,
sama ada dengan melihat, mendengar suara, atau suara
muballigh atau melihat perbuatan makmum lain.
2.Makmum tidak berada dalam bilik yang pintunya dipaku.
Tidak mengapa jika sekadar diselak, dikunci.
ii) Imam dalam masjid, makmum luar masjid
dengan syarat jarak kedudukan makmum (pertama luar masjid)
tidak melebihi 300 hasta. Kiraan permulaan jarak dari tepi
masjid, bukan dari imam, kerana masjid sebagai tempat solat
iii) Imam luar masjid, makmum dalam masjid
dengan syarat sama seperti di atas.
iv) Imam dan makmum di luar masjid-surau, madrasah,
musolla, rumah, padang dll
2 syarat:
1. jarak kedudukan makmum-imam atau jarak dari saf hadapan
dengan imam tidak melebihi 300 hasta.
2. tiada dinding menghalang antara makmum dan imam
walaupun nampak imam, atau dinding tidak menghalang laluan
tetapi tidak kelihatan seperti tabir. Ia berlainan dari dinding
yang mempunyai pintu, dibuka ketika solat.
Perkara ketiga: Makmum mengikut imam pada
perbuatan sunat (yang sekiranya makmum
menyanggahi imam, ia adalah perbuatan keji dalam
solat)
Sunat-sunat yang keji apabila makmum menyalahi imam ialah
seperti sujud tilawah, tasyahhud awal, qunut dan sujud sahwi.
a) Sujud Tilawah
Makmum mesti mengikut imam-sama ada melakukannya atau
meninggalkannya. Sekiranya makmum tidak mengikut
perbuatan imam, solatnya batal.
b)Tasyahhud awal
Makmum mesti mengikut imam jika imam melakukannya. Jika
imam duduk untuk tasyahhud kemudian meninggalkannya,
makmum boleh membaca tasyahhud. Jika imam meninggalkan
tasyahhud, makmum tidak boleh tasyahhud.
c) Qunut
Makmum tidak wajib mengikut imam, sama ada melakukannya
atau meninggalkannya. Sekiranya imam baca qunut, makmum
boleh meninggalkannya. Begitu juga sebaliknya, dengan syarat
sempat bersama imam dalam sujud pertama. Jika makmum
membaca qunut sedangkan imam tidak, makmum sempat
bersama imam ketika duduk antara dua sujud, hukumnya
makruh. Jika imam sujud kedua, sedangkan makmum masih
membaca qunut (iaitu belum turun sujud), batal solat makmum.
d) Sujud sahwi
Makmum wajib mengikut jika imam melakukannya. Jika imam
meninggalkannya, makmum boleh sujud sahwi selepas imam
memberi salam.
Perkara keempat: Makmum tidak ketinggalan dari imam
sebanyak 2 rukun perbuatan (atau mendahului imam
dengan 2 rukun perbuatan)
Jika makmum terlambat satu rukun perbuatan dari imam,
hukumnya makruh.
Jika makmum mendahului satu rukun perbuatan dari imam,
hukumnya haram. (Solat tidak batal)
Sekiranya makmum muafiq, tidak sempat menghabiskan
bacaan Fatihah, imam rukuk. Makmum boleh meneruskan
bacaan Fatihah sehingga imam mendahuluinya 3 rukun panjang
(rukuk, sujud pertama, sujud kedua). Iktidal dan duduk antara
dua sujud dikira rukun pendek.
Perkara kelima: Makmum bertakbiratul Ihram kemudian
dari imam
Iaitu imam selesai menyebut ‘ra’ pada ‘Allahu akbar’
Perkara keenam: Makmum menganggap solat imam
sebagai sah
Iaitu makmum mengikut imam dalam keadaan imam meyakini
solatnya sah.
Perkara ketujuh: Solat imam tidak diulangi
Contohnya imam solat dengan tayammum kerana tiada air
sedangkan ia bukannya musafir, atau imam solat dengan
tayammum yang ada najis di bawah balutan lukanya dll, maka
solat imam perlu diulangi.
Perkara kelapan: Imam tidak menjadi makmum kepada
orang lain
Sekiranya imam memberi salam, makmum bangun bagi
menambah rakaat yangbelum cukup, maka boleh
berimamkannya.
Perkara kesembilan: Imam lebih kedudukan/ martabat
dari makmum
Perempuan tidak boleh menjadi imam kepada lelaki, Ummi
(tidak pandai membaca dengan baik) tidak boleh menjadi imam
kepada qari.
Perkara kesepuluh: Tumit makmum di belakang tumit
imam
Sekiranya tumit makmum sama dengan tumit imam, hukumnya
makruh.
Perkara kesebelas: Makmum tahu perpindahan rukun
perbuatan imam
Sama ada dilihat, didengar imam atau gerakan makmum disaf
belakang imam atau suara orang yang menguatkan suara untuk
menyampaikan perpindahan imam.
Perkara keduabelas: Solat makmum sama perbuatannya
dengan perbuatan solat imam
Maksudnya pada perbuatan sahaja, tidak disyaratkan pada niat.
Oleh itu, tidak sah makmum solat Zohor berimamkan yang solat
jenazah atau gerhana dan sebaliknya.
Jika yang solat Zohor berimamkan yang sunat, atau solat tunai
berimamkan yang qada’, atau yang banyak bilangan rakaat
berimamkan yang sedikit bilangan rakaat atau sebaliknya, sah
solat semuanya.
Beberapa masalah:
1.Jika yang solat banyak bilangan rakaatnya (cth Zohor)
berimamkan yang sedikit bilangan rakaatnya (cth Subuh,
Maghrib), hukumnya seperti makmum masbuk iaitu
disempurnakan bilangan rakaat selepas imam memberi salam.
2.Jika imam solat Subuh, membaca Qunut, maka afdhal bagi
makmum mengikut imam.
3.Begitu juga jika imam membaca tasyahhud akhir pada solat
Maghrib dan makmum solat Zohor, afdhal bagi makmum
mengikut imam.
Makmum boleh mufaraqah dari imam semasa imam baca
qunut pada solat Subuh atau tasyahhud akhir pada solat
Maghrib. Kelebihan berjemaah tidak hilang dari makmum
kerana mufaraqah tersebut dibuat bagi memelihara aturan
solatnya.
4.Jika makmum sedikit bilangan rakaat solatnya (cth Subuh)
berimamkan kepada yang banyak bilangan rakaat (cth Zohor),
harus bagi makmum mufaraqah sebaik sahaja cukup bilangan
rakaatnya dan imam bangun kepada qiam rakaat ketiga
Atau
Harus makmum mengikut imam, iaitu ketika imam
tasyahhud awal, ia adalah tahiyyat akhir bagi makmum. Ketika
ini, afdhal bagi makmum menanti imam untuk memberi salam
bersama-sama dengan imam.
Jika imam tidak duduk untuk tasyahhud awal, makmum
tidak boleh menanti di dalam tasyahhudnya. Oleh itu wajib bagi
makmum niat mufaraqah ketika itu. Jika tidak batal solatnya
5.Jika makmum solat maghrib berimamkan yang solat zohor,
wajib bagi makmum mufaraqah ketika imam bangun untuk
qiam pada rakaat ke-4. Ketika ini makmum tidak boleh menanti
imam untuk memberi salam bersamanya, kerana menanti imam
ketika itu menyebabkan makmum melakukan pekerjaan yang
tidak dibuat oleh imam iaitu tahiyyat awal bagi imam.


Tertib solat berjemaah yang afdhal
1. Solat berjemaah-paling kurang seorang imam dan seorang
makmum. Afdhal solat berjemaah dari solat bersendirian
walaupun tidak khusyuk solat berjemaah berbanding solat
bersendirian.
2. Tertib-Jumaat kerana disyarat berjemaah, subuh Jumaat,
subuh lain, Isyak, Asar, Zohor, Maghrib.
3. Afdhal solat berjemaah berkait dengan tempat: 3 masjid-
Masjidilharam, Masjid Nabi, MasjidilAqsa, masjid yang diyakini
halal sumber binaan dan tempat.
4. Jika berlaku keadaan solat di masjid tidak dapat berjemaah
iaitu berseorangan, sedangkan solat di rumah dapat berjemaah,
maka afdhal solat berjemaah, kerana perkara yang berkait
dengan ibadat iaitu berjemaah lebih afdhal dari yg bergantung
dengan tempat iaitu masjid.
5. Solat berjemaah yang ramai lebih afdhal dari yang sedikit,
melainkan jika imamnya bid’ah dan kumpulan sedikit itu tidak
bid’ah
6. Berjemaah dalam kumpulan sedikit yang didengar bacaan
Fatihah dan surah imam lebih afdhal dari berjemaah yang tidak
dapat didengar bacaan Fatihah dan surah imam
7. Mereka yang lebih utama menjadi imam adalah pemerintah,
imam dilantik, yang alim fiqh, qari, warak, lebih awal Islamnya,
keturunan baik, suci pakaian, suci badan, baik pekerjaannya,
elok suaranya, elok rupanya.
8. Jika makmum mufaraqah dari imam kerana ada keuzuran,
fadhilat berjemaahnya tidak luput, sama ada keuzuran diri
makmum atau imam. Contohnya imam meninggalkan tahiyat
awal, qunut atau dipanjangkan bacaannya lebih dari sekurangkurang
afdhal sedangkan makmum tidak berupaya atau
keadaan makmum yang perlu disegerakan solatnya.
9. Kadang-kadang wajib bagi makmum berniat mufaraqah, iaitu
apabila berlakunya keadaan yang menjadikan solat imam batal,
sedangkan makmum mengetahui imamnya batal. Jika tidak
berniat mufaraqah, batal solat makmum.
4 Perkara yang didapati oleh makmum ketika
berjemaah:
1. Mendapat fadhilat berjemaah
2. mendapat Jumaat
3. mendapat fadhilat Takbiratul Ihram bersama imam
4. mendapat rakaat
Huraian:
1.Mendapat fadhilat berjemaah
Makmum mendapat pahala berjemaah jika sempat Takbiratul
Ihram sebelum imam memberi salam pertama, walaupun
makmum tidak sempat duduk bersama imam. Ini kerana
makmum sempat berjemaah dalam satu rukun bersama imam
iaitu Takbiratul Ihram. Namun dari segi fadhilat, tidak sama
dengan mereka yang sempat berjemaah dari awal.
Beberapa Masalah:
1. Jika makmum masbuk, selepas Takbiratul Ihram, tiba-tiba
imam memberi salam, sedangkan makmum belum sempat
duduk bersama imam. Oleh itu makmum tidak boleh duduk
bersama imam kerana duduknya imam di saat itu dikira diluar
solat. Maka makmum tidak boleh mengikut imamnya iaitu
duduk bersama imam. Jika makmum duduk juga, batal
solatnya. Jika lupa atau jahil, tidak batal tetapi wajib bangun
dengan segera jika ingat (dalam masalah lupa) atau tahu
(dalam masalah jahil), kemudian sunat sujud sahwi.
2. Jika makmum masbuk, imam masih membaca tasyahhud dan
belum memberi salam, wajib bagi makmum duduk bersama
imam. Jika tidak, batal solat.
3. Jika seorang baru datang untuk solat berjemaah ketika imam
selesai rukuk pada rakaat akhir, sunat baginya menanti salam
imam untuk mendirikan solat berjemaah yang baru untuk
mendapat pahala berjemaah yang lebih sempurna. Itupun jika
masa masih panjang. Jika masa hampir habis, sunat berjemaah
terus bersama imam yang ada. Menurut Ibn Hajar, sunat
menunggu untuk berjemah yang baru itu selama tidak luput
fadhilat awal waktu atau waktu ikhtiar Jika luput kedua-dua
waktu itu kerana menantikan kedatangan jemaah baru, maka
lebih baik berjemaah dengan yang asal.
2. Mendapat Jumaat
Dikira mendapat Jumaat selepas dapat rakaat bagi makmum
bersama imam walaupun pada rukuk rakaat kedua. Apabila
makmum mendapat rakaat, hendaklah ia tambah satu rakaat
lagi setelah selesai imam memberi salam. Sunat bagi makmum
menguatkan bacaan Fatihah dan surah pada rakaat keduanya.
Makmum masbuk yang tidak sempat mendapat Jumaat kerana
tidak dapat rakaat bersama imam wajib juga berniat Jumaat,
dan solat disudahkan dengan Zohor (iaitu 4 rakaat). Ada
pendapat berkata harus dengan niat Zohor terus.
3. Mendapat fadhilat Takbiratul Ihram bersama imam
Bagi makmum yang sempat bertakbir mengiringi Takbiratul
Ihram imam, dikira dapat fadhilat Takbiratul Ihram dengan 2
syarat:
Makmum berada di belakang imam ketika imam Takbiratul
Ihram
Makmum terus mengiringi Takbiratul Ihram sebaik sahaja imam
selesai takbir.
Masalah:
1.Sunat bagi makmum tidak berlari ke tempat berjemaah
walaupun takut luput fadhilat Takbiratul Ihram bersama imam.
Ini berbeza dengan Jumaat, wajib bersegera sekadar
kemampuan.
2. Sunat bagi imam atau yang solat bersendirian menunggu
mereka yang hendak berjemaah bersamanya. Tempat menanti
ialah semasa rukuk di rakaat akhir atau tasyahhud akhir kerana
Allah dan tidak dalam masa yang lama.
3. Sunat bagi imam menunggu makmum di dalam sujud kedua
(dalam masalah makmum muafiq ketinggalan dari imam
dengan sebab ia menghabiskan bacaan fatihah)
4. Sunat imam meringankan solat dengan melakukan sunat
ab’adh dan hai’ah iaitu sekurang-kurang afdhal dan jangan
sampai had terlebih akmal, melainkan makmum redha (iaitu
dengan berlafaz, dan tidak memadai dengan diam seperti yang
difahami oleh Sheikh Ramli dan Ibn Hajar)
5. Makruh memulakan solat sunat selepas Iqamah dibuat. Jika
seseorang solat sunat, tiba-tiba Iqamah dibuat, hendaklah
disempurnakan solatnya. Ini dibuat selama mana tidak takut
luput berjemaah Jika takut luput berjemaah, sunat bagi
makmum memberhentikan solatnya dan meneruskan
berjemaah bersama imam.
4. Mendapat Rakaat
Bagi makmum masbuk yang sempat rukuk bersama imam,
dikira mendapat rakaat dengan 3 syarat:
i. Makmum sempat Takbiratul Ihram dengan sempurna
sedangkan imam masih dalam rukuk.
ii. Makmum sempat rukuk bersama imam dengan sempat
Tomakninah.
iii. Rukuk bagi makmum yang dikira sah berhubung dengan
rukuk imam yang dikira sah iaitu semasa imam rukuk, tidak ada
apa-apa keadaan yang membatalkan solat imam seperti
berhadas atau kena najis.
Masalah:
1. Makmum masbuk yang sempat rukuk bersama imam dengan
dapat tamakninah, tiba-tiba imamnya berhadas. Makmum dikira
dapat rakaat kerana dapat tamakninah rukuknya bersama
imam. Sebaliknya makmum yang rukuk tidak sempat
tamakninah, tiba-tiba imam berhadas, maka makmum tidak
mendapat rakaat tersebut.
Demikian juga makmum tidak dapat rakaat jika syak-adakah ia
mendapat tamakninah rukuk bersama imam atau tidak.
Makmum perlu menambah satu rakaat kerana rukuk tidak dikira
dapat rakaat, kemudian makmum sujud sahwi kerana syakitu
berlaku melarat selepas imam memberi salam, dan syak seperti
ini dikira luar tanggungan imam.
2. Jika seseorang ingin solat pada waktu yang hampir habis,
tiba-tiba ada seorang yang sedang solat dalam keadaan rukuk.
Kalau ia berjemaah dengannya, dapat satu rakaat solatnya
dalam waktu. Kalau tidak berjemaah, tidak dapat solat dalam
waktu walaupun satu rakaat. Maka ketika itu wajib ia
berjemaah untuk mendapat rakaat di dalam waktunya
walaupun satu rakaat, dan solatnya menjadi solat tunai
walaupun sebahagian rakaat lain diluar waktu, kerana ia
mendapat rakaat, sekurang-kurangnya satu rakaat di dalam
waktu.
Perkara-perkara sunat yang dilakukan oleh makmum
bersama imam
Makmum masbuk disunatkan takbir intiqalat ketika sama-sama
berpindah dengan imam walaupun bukan tempat baginya.
Misalnya ia masuk berjemaah ketika imam iktidal. Imam turun
untuk sujud. Makmum sama-sama turun sujud dengan bertakbir
walaupun turun itu bukan tempat bagi makmum.
Makmum masbuk disunatkan angkat tangan kerana mengikut
imam seperti ia sama-sama bangun dengan imam ketika imam
bangun dari tasyahhud awal. Sementara makmum masbuk
tidak disunatkan mengikut imam pada keadaan duduk, seperti
imam duduk tawarruk pada tahiyat akhir. Maka makmum yang
belum bertahiyat akhir, sunat duduk iftirash.
Masalah:
Wajib bagi makmum masbuk bangun selepas imam memberi
salam kedua. Oleh itu, haram bagi makmum itu masih duduk.
Jika ia masih duduk bukan pada tempatnya, batal solatnya.
Jika makmum duduk selepas imam memberi salam kedua dan
kebetulan tempat tasyahhud awal baginya, maka harus bagi
makmum duduk walaupun lama masanya. Contohnya: imam
pada rakaat ke-3 pada solatnya 4 rakaat. Makmum baru masuk
berjemaah ketika itu Ertinya semasa imam tahiyat akhir, tempat
itu ialah tempat tahiyat awal bagi makmum.
HUKUM MASBUQ DAN MUAFIQ
Setiap makmum yang berjemaah, fardhu atau sunat, tidak
terlepas sama ada keadaannya masbuq atau muafiq.
Definisi:
Muafiq- makmum yang bersama imam iaitu makmum sempat
menghabiskan bacaan Fatihahnya ketika ia qiam bersama
imam.
Hukum: dimaafkan kepada makmum muafiq ketinggalan dari
imam sebanyak 3 rukun panjang sekiranya berlaku keadaan
yang mengharuskan ketinggalan tersebut. Contohnya: imam
rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Justru, kiranya
makmum tidak menyelesaikan bacaan Fatihahnya sebaik sahaja
imam berpindah ke rukun ke-4 baginya, maka makmum mesti
membuat pilihan antara mufaraqah atau mengikut imam
tersebut.
Definisi Masbuq- makmum yang didahului oleh imam iaitu
makmum yang tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya
atau langsung tidak sempat membacanya. Ia qiam bersama
imam atau ia mula berjemaah semasa imam sedang rukuk atau
hampir rukuk.
Oleh itu makmum masbuq tidak boleh ketinggalan dari imam
sampai 3 rukun panjang. Bahkan ia hendaklah membaca
Fatihah sekadar yang dapat. Apabila imam rukuk, ia hendaklah
rukuk. Fatihah yang tidak sempat dihabiskan ditanggung oleh
imam. Demikian juga, makmum masbuq yang mula berjemaah
semasa imam sedang rukuk, ia terus rukuk tanpa membaca
apa-apa. Apabila sempat rukuk bersama imam serta
tamakninah, maka dikira makmum tersebut mendapat rakaat
itu.
Masalah berhubung dengan makmum muafiq:
1. Makmum muafiq tidak sempat menghabiskan bacaan
Fatihah kerana tabiat lambat membaca, dimaafkan tertinggal
dari imam walaupun sehingga 3 rukun panjang. Jika bacaan
fatihah tidak dapat dihabiskan sehingga imam berpindah ke
rukun ke-4, makmum perlu membuat pilihan di antara
mufaraqah atau mengikut imam. Jika ia mengikut imam, rakaat
tersebut tidak dikira dan makmum mesti menambah satu rakaat
selepas imam memberi salam.
Makmum muafiq yang lambat bacaannya kerana was-was,
tidak dimaafkan ketinggalan dari imam 3 rukun panjang,
bahkan ia hendaklah menyempurnakan bacaannya sebelum
imam turun untuk sujud. Jika tidak sempat menghabiskan
bacaannya, hendaklah ia berniat mufaraqah. Jika tidak berniat
mufaraqah sebelum imam turun sujud, dan sebaik imam turun
sujud, batal solat makmum. (Makmum muafiq yang was-was
dihukumkan seperti orang yang sengaja melambatkan bacaan
Fatihahnya. Oleh itu tidak dimaafkan ketinggalan dari imam
sebanyak 3 rukun panjang.)
2. Makmum muafiq yang syak ia membaca Fatihah atau tidak,
dan belum lagi rukuk sedangkan imamnya sudah rukuk. Maka
makmum berkenaan wajib membaca Fatihah dan dimaafkan
ketinggalan dari imam 3 rukun panjang. Jika makmum
berkenaan belum selesai bacaan Fatihahnya sedangkan imam
berpindah ke rukun ke-4 baginya, maka makmum berkenaan
ketika itu membuat pilihan di antara mufaraqah atau terus
mengikut imam. Jika makmum tidak membuat pilihan, apabila
sampai sahaja imam kepada rukun ke-4, batal solatnya.
3. Makmum muafiq yang syak membaca Fatihah atau tidak,
kemudian rukuk bersama imam. Maka hukumnya makmum
tersebut tidak boleh kembali untuk membaca Fatihah, bahkan
wajib ia terus mengikut imam. Apabila imam selesai memberi
salam, wajib ia menambahkan satu rakaat lagi.
4. Makmum muafiq yang lupa membaca Fatihah semasa ia
qiam bersama imam, dan terus lupa sehingga imam rukuk,
sedangkan makmum masih belum rukuk. Kemudian baru
teringat, maka wajib makmum membaca Fatihah dan tidak
boleh ia rukuk bersama imam dan dimaafkan ia ketinggalan 3
rukun panjang dari imam.
5. Makmum muafiq yang syak membaca Fatihah atau tidak
semasa ia sudah rukuk, sedangkan imamnya belum rukuk.
Maka makmum itu wajib bangun semula membaca Fatihah dan
dimaafkan ketinggalan dari imam walaupun 3 rukun panjang.
6. Makmum muafiq yang tidak sempat membaca Fatihah
kerana membaca bacaan sunat selepas Takbiratul Ihram seperti
doa Iftitah. Imam rukuk dan makmum tidak sempat membaca
Fatihah atau menghabiskannya. Maka ia dimaafkan ketinggalan
3 rukun panjang dari imam.
7. Makmum muafiq yang menunggu saktah dari imam (iaitu
ia mendengar bacaan fatihah imamnya bertujuan mendapat
pahala sunat, dan bercadang membaca Fatihah apabila imam
membaca surah kemudiannya) tetapi sebaik sahaja imam
selesai membaca Fatihah,
i. ia terus rukuk tanpa membaca apa-apa surah. Justru,
makmum tidak sempat membaca Fatihah.
atau
ii. dibaca surah terlalu pendek sehingga makmum tidak sempat
menghabiskan bacaan Fatihah.
Maka hukum makmum begini dalam 2 masalah di atas ialah ia
wajib membaca Fatihah dan dimaafkan ia ketinggalan dari
imam sehingga 3 rukun panjang
8. Makmum muafiq tertidur di tengah solat pada tasyahhud
awal dengan tetap punggungnya di tempat duduk, berterusan
tidur, lalu ditinggal oleh imam sehingga imam turun untuk
rukuk. Barulah makmum terjaga dari tidurnya. Masalah ini
terdapat perselisihan di antara ulama:
i. Sheikh Ibn Hajar berkata: Makmum ini seperti orang yang
masbuk (iaitu tidak boleh ketinggalan dari imam sebanyak 3
rukun panjang. Bahkan ia hendaklah membaca Fatihah sekadar
yang dapat dan terus rukuk bersama imam. Jika ia sempat
rukuk serta ada tomakninahnya, maka dikira dapat rakaat
tersebut.
ii. Sheikh Ramli berkata: Makmum tersebut seperti makmum
muafiq (iaitu dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang dari imam)
9. Makmum muafiq yang ketinggalan dari imam. Apabila imam
bertakbir untuk qiam, disangka imam duduk utk tasyahhud
awal. Lalu ia duduk bertasyahhud. Ia mendengar imam
bertakbir untuk rukuk, disangkanya bangun dari tasyahhud
awal. Selepas itu baru makmum sedar bahawa takbir imam tadi
untuk rukuk. Ada berlaku khilaf:
i. Sheikh Ibn Hajar berkata: Makmum ini seperti orang yang
masbuk (iaitu tidak boleh ketinggalan dari imam sebanyak 3
rukun panjang. Bahkan ia hendaklah membaca Fatihah sekadar
yang dapat dan terus rukuk bersama imam. Jika ia sempat
rukuk serta ada tomakninahnya, maka dikira dapat rakaat
tersebut.
ii. Sheikh Ramli berkata: Makmum tersebut seperti makmum
muafiq (iaitu dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang dari imam)-
sama dengan di atas
10. Makmum muafiq yang sama-sama membaca tasyahhud
awal bersama imam. Apabila imam berdiri dari tasyahhud awal,
makmum masih membaca tasyahhud awal. Apabila makmum
berdiri dari tasyahhud awal, didapati imam sudah rukuk atau
hampir hendak rukuk. Berlaku khilaf di antara Ibn Hajar dan
Ramli:
i. i. Sheikh Ibn Hajar berkata: Makmum ini tidak termasuk
dalam kalangan muafiq (iaitu tidak boleh ketinggalan dari imam
sebanyak 3 rukun panjang kerana dikira sebagai sengaja
meninggalkan bacaan Fatihah. Bahkan ia hendaklah membaca
Fatihah, dan jika dapat disempurnakan Fatihahnya, kemudian
sempat rukuk bersama imam serta Tomakninah, maka dapat
rakaat. Jika ia tidak sempat rukuk serta tomakninah, maka
hendaklah ia mufaraqah sebelum imam turun sujud. Dan
setelah mufaraqah dari imam, hendaklah ia melakukan aturan
solat dengan berseorangan. Jika tidak mufaraqah, batal solat
makmum.
ii. Sheikh Ramli berkata: Makmum tersebut seperti makmum
muafiq (iaitu dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang dari imam)-
sama dengan di atas
Masalah berhubung dengan makmum masbuq:
1. Makmum masbuq tidak sempat membaca Fatihah kerana
imam hampir rukuk atau sudah rukuk. Wajib bagi makmum
rukuk bersama imam. Sekiranya dapat rukuk bersama imam
serta tomakninah, maka dikira dapat rakaat. Fatihah yang tidak
sempat dibaca, ditanggung oleh imam.
2. Makmum masbuq tidak sempat menghabiskan bacaan
Fatihah kerana imam rukuk, maka wajib ia rukuk bersama
imam, walaupun tabiatnya membaca dengan lambat. Ia
berbeza dengan makmum muafiq yang bertabiat lambat
membaca Fatihah, maka wajib ia membaca Fatihah walaupun
ditinggalkan oleh imam sehingga 3 rukun panjang. Sebahagian
Fatihah makmum yang belum dibaca ditanggung oleh imam.
3. Makmum boleh menjadi muafiq pada rakaat pertama.
Kemudian menjadi masbuq pada rakaat kedua kerana tertinggal
dari imam dengan sebab terlambat dalam menunaikan aturan
solat. Justru, sebaik sahaja ia bangkit untuk qiam, didapati
imam rukuk atau hampir rukuk, maka makmum tersebut
menjadi masbuq. Maka, jika ia sempat qiam dengan sempurna,
kemudian terus rukuk serta tomakninah bersama imam, maka
dapat rakaat baginya dan dimaaf ia meninggalkan bacaan
Fatihahnya.
4. Makmum masbuq rukuk selepas imam iktidal, atau ia rukuk
bersama imam tetapi tidak sempat tomakninah. Oleh itu
makmum tidak dapat rakaat tersebut dan wajib menambah satu
rakaat selepas imam memberi salam.
5. Makmum masbuq yang membaca bacaan sunat (doa Iftitah)
selepas Takbiratul Ihram. Tiba-tiba imam rukuk sedangkan
makmum belum membaca Fatihah. Maka makmum wajib
membaca ayat Fatihah sekadar ayat yang dibaca pada bacaan
sunat. Makmum menggunakan ijtihad dengan zan. Selepas itu
ia rukuk bersama imam serta tomakninah dan mendapat rakaat.
6. Ada imam yang terlalu pantas gerakan atau bacaannya.
Justru makmum ketinggalan dari imam, misalnya makmum
bangkit dari sujud dan didapati imam telah rukuk. Makmum
tidak sempat membaca Fatihah. Oleh itu makmum wajib rukuk
bersama imam kerana ia dikira makmum masbuk. Jika sempat
rukuk bersama imam serta tomakninah, dikira dapat rakaat.
Begitulah hukumnya pada setiap rakaat.
7. Makmum masbuq tidak membaca Fatihah selepas Takbiratul
Ihram sehingga imam rukuk. Hukumnya wajib bagi makmum
membaca ayat Fatihah sekadar masa yang ia diam. Selepas itu
terus rukuk bersama imam. Jika sempat rukuk bersama imam
serta tomakninah, dikira dapat rakaat. Jika tak sempat, tiada
rakaat dan tambah satu rakaat selepas imam beri salam.
Masalah: Makmum masbuk ketinggalan dari imam kerana
hendak menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Apabila imam
bangkit dari rukuk, wajib bagi makmum mufaraqah (mengikut
pandangan Ibn Hajar, Sharbaini, Ramli) dan tidak wajib
mufaraqah (mengikut Zakaria Ansari) bahkan diberi pilihan di
antara mufaraqah atau terus mengikut imam iaitu sujud
bersama imam dengan meninggalkan rukuk itu.
Hukum Makmum Masbuq Pada Solat Jumaat:
Jika ia sempat rukuk bersama imam serta tomakninah, maka
dikira mendapat Jumaat. Oleh itu ia dikehendaki menambah
satu rakaat lagi selepas imam memberi salam, dan sunat ia
membaca dengan nyaring pada bacaan Fatihah dan surah
kerana dikira mendapat rakaat Jumaat padanya. Masalah ini
berbeza jika ia sempat berjemaah selepas imamnya rukuk pada
rakaat kedua seperti ia datang berjemaah semasa imam berada
pada tasyahhud atau iktidal, atau ia sempat rukuk bersama
imam tetapi tiada tomakninah. Maka makmum tidak mendapat
Jumaat kerana dikira tidak dapat rakaat bersama imam. Oleh
itu, makmum hendaklah menyudahkan solatnya dengan Zohor.
Bacaan Fatihah dan surah pada dua rakaat pertama baginya
hendaklah diperlahankan kerana dikira solat Zohor baginya.
Bagi makmum yang masbuq solat Jumaat, tidak sempat
mengikut imam semasa imam rukuk pada rakaat kedua, maka
ada perselisihan pendapat dalam berniat Jumaat atau Zohor.
Ada di antara ulama berpendapat berniat Jumaat tapi
perlaksanaannya solat Zohor dan ada ulama berpendapat terus
sahaja berniat Zohor.
Bagi makmum masbuq yang mendapat rakaat bersama imam,
maka dikira mendapat Jumaat dan apabila orang lain berimam
dengannya selepas ia mendapat rakaat, maka dikira mendapat
jumaat juga. Begitulah sehingga masuk waktu Asar, barulah
dikira habis Jumaat pada hari itu.

7 KALIMAT

Barang siapa hafal tujuh kalimat, ia terpandang mulia di sisi Allah dan malaikat serta diampuni dosa-dosanya walau sebanyak busa laut.

1. Mengucap Bismillah pada tiap-tiap hendak melakukan sesuatu

2. Mengucap Alhamdulillah pada tiap-tiap selesai melakukan sesuatu

3. Mengucap Astagfirullah jika lidah terselip perkataan yang tidak patut

4. Mengucap Insya Allah jika merencanakan berbuat sesuatu di hari esok

5. Mengucap La haula wala kuwwata illa billah jika menghadapi sesuatu tak disukai dan tak diingini

6. Mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jika menghadapi dan menerima musibah

7. Mengucap La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sepanjang siang dan malam

Fadhilat Bersedekah

Pengertian Sedekah: Terdapat dua jenis sedekah iaitu sedekah wajib dan sedekah sunat. Sedekah wajib ialah zakat yang perlu ditunaikan bila cukup syarat-syaratnya. Sedekah sunat ialah tidak terikat kepada apa-apa syarat, terpulang kepada keikhlasan orang yang hendak bersedekah.

Apa pun bersedekah mempunyai kelebihan atau fadilat yang tertentu:

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Jagalah dirimu daripada api neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh biji kurma. Jika tidak dapat (bersedekah benda) dengan kalimah tayyibah (perkataan yang baik)".

Diriwayatkan oleh At-Tabrani, Anas berkata Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Bersedekahlah kamu kerana sedekah itu sebagai penebusmu (pembebasanmu) daripada api neraka".

Diriwayatkan oleh Baihagi, Abu Hurairah berkata, "Sesiapa yang memberi makan kepada orang mukmin (makanan keinginannya) Allah mengharamkannya daripada api neraka".

Diriwayatkan oleh Al-Haqadai, Abu Hurairah berkata, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud, "Sedekah itu dapat mengelakkan suul khatimah (mati dalam keadaan yang tidak baik)".

Diriwayatkan oleh At-Thabrani, Uqbah bin Amir berkata Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang bermaksud, "Sedekah itu dapat mengelakkan pemberinya daripada kepanasan kubur dan pada hari kiamat seseorang itu hanya berlindung di bawah naungan sedekahnya".

Diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Abu Said al-Khudri berkata, "Setiap orang mukmin yang memberi makan kepada orang yang lapar maka Allah memberinya buah-buahan syurga pada hari kiamat. Setiap mukmin yang memberi minuman pada orang yang haus maka Allah akan memberinya minum daripada ar-Rahigil Makhtum pada hari kiamat dan setiap mukmin yang memberi pakaian kepada mukmin yang bertelanjang, Allah akan memberinya pakaian perhiasan syurga pada hari kiamat."

Bagaimanapun bersedekahlah kerana Allah bukan kerana sebab untuk berasa riak atau menunjuk-nunjuk. Sebaik-baiknya apa yang disedekahkan oleh tangan kanan tidak akan diketahui oleh tangan kiri, begitu juga sebaliknya.

KELEBIHAN BERUSAHA UNTUK MENCARI SARA HIDUP

Perintah Allah S.W.T. supaya berusaha mencari sara hidup:

Allah berfirman: "Dan kami telah jadikan siang untuk penghidupan." (An-Nabaa-11), "Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya beruntung." (Al-Jumaah 10)

Kelebihan pendapatan yang diperolehi dari daya usaha sendiri

Rasulullah bersabda: "Setiap orang yang memperolehi pendapatan yang halal digunakan untuk makanan dirinya sendiri, membeli pakaian dan memberinya kepada sesiapa dari kalangan makhluk Allah akan ditulis sebagai satu amalan kebajikan." (Abu Sa’ed Ai-Khudry)

Kelebihan-kelebihan berusaha dengan tangan sendiri adalah seperti berikut:

1. Dosa di ampunkan

Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya di antara dosa-dosa yang ada yang tidak boleh dihapus (ditebus) dengan pahala solat, sedekah atau haji namun dapat ditebus dengan kesusahpayahan dalam mencari nafkah." (At-Tabrani)

"Sesiapa sahaja keletihan pada waktu hari akibat bekerja terlalu kuat, semua dosanya akan diampunkan pada petang itu." (Ahmad)

2. Keredhaan Allah

Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang bekerja dan berusaha. Barangsiapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla." (Ahmad)

"Sesungguhnya Allah Ta’ala suka melihat hamba-Nya bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal." (Ad-Dailami).

Fazilat Bismillah

Allah memerintah malaikat mencatal amal manusia yang membaca Bismillah sebanyak 400 kebaikan.

Membaca 21 kali ketika hendak tidur, akan aman daripada syaitan, kecurian, maut mendadak dan bala.

Membaca ketika hendak berjimak, akan melahirkan anak yang cerdas, terbuka hatinya, serta menjadi anak yang salih dan baginya kebajikan sejumlah tarikan nafas anaknya itu.

Membaca 41 kali ke telinga orang pengsan, boleh memulihkannya segera.

Membaca 313 kali dan selawat atas Nabi 100 kali pada hari Ahad pada saat matahari terbit dengan menghadap kiblat, akan mendapat rezeki tidak terduga.

Membaca 786 kali kemudian tiupkan pada air Ialu diminumkan orang yang bebal selama tujuh hari pada saat matahari terbit, akan lenyaplah kebebalannya.

Membaca 50 kaIi di hadapan orang zalim, akan tunduk atau takutlah orang zalim itu.

Menulis 61 kali kalimat dengan huruf Arab di atas kertas putih, lalu sisipkan ke perut perempuan hamil, insya-AlIah hidup anak yang dikandung itu,

Membaca 786 kali di hadapan dagangan lalu dihembuskan selama tujuh hari, insyaAllah maju dagangannya (perniagaannya).

NOTA: Segala khasiat yang diperturunkan oleh fadilat di atas tidak akan berlaku tanpa izin Allah.

Keutamaan Selawat

Setiap umat Islam berkewajipan mengasihi atau mencintai Allah dan Rasulullah. Bukti seseorang itu berbuat demikian ialah dengan mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya.

Umat Islam kini memang banyak mengakui beriman kepada Allah dan mengasihi Rasulullah. Tetapi sejauh manakah kebenaran pengakuan itu, jika terus enggan mengerjakan suruhan-suruhan Allah dan berselawat kepada Rasulullah?

Berselawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu bukti kecintaan seseorang itu kepada Allah dan Rasulullah. la tidak sewajarnya dipandang ringan oleh setiap umat Islam. Ini sesuai dengan kedudukan selawat itu sendiri yang memiliki berbagai keistimewaan dan kelebihan di sisi Allah.

Makna secara umum selawat adalah jamak dari kalimat solat. Di segi bahasa pula, ia bererti doa, rahmat dari Allah, memberi berkah dan ibadat. Dalam pengertian yang lebih luas, berselawat kepada Nabi Muhammad bererti memperbesarkan, mengagungkan serta mendukung perjuangannya yang mulia, di samping melahirkan rasa syukur atas perutusannya yang menjadi rahmat seluruh alam ini, malah menambahkan keyakinan beramal dengan sunnahnya yang diredhai Allah.

Sejajar dengan itu, selawat kepada Nabi Muhammad merupakan ibadah yang mulia dan terpuji. la mengandungi berbagai-bagai kelebihan dan mendapat pertolongan dan perlindungan yang istimewa dari Nabi Muhammad serta memperolehi ganjaran yang besar dari Allah di hari akhirat kelak.

Kelebihan atau keistimewaan selawat antara lain dijelaskan Allah menerusi firman-Nya yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. " (Surah Al-Ahzab: 56).

Antara hadis-hadis yang menyatakan tentang kelebihan selawat ke atas Rasulullah ialah:

1. "Barang siapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang sepuluh kali, ia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat. " (Riwayat Tabrani).

2. "Barang siapa berselawat kepadaku di sisi kuburku maka aku mendengarnya, barang siapa berselawat kepadaku dari jauh maka, selawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku dan ia dicukupi urusan keduniaan dan keakhiratan dan aku sebagai saksi dan pembela baginya.” (Riwayat Al Baihaqi dan Al Khatib).

3. "Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya sepuluh kali selawat dan Allah menghapuskan sepuluh kesalahan (dosa) dan mengangkat sepuluh darjat kepadanya." (Riwayat Ahmad, Nasai dan Al Hakim).

4. Dari Ubai bin Ka 'ab: "Aku bertanya, wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memperbanyakkan selawat, maka berapakah aku jadikan untukmu dari selawatku? Nabi bersabda: Apa yang kamu kehendaki. la berkata: kataku: "Seperempat." Sabda Nabi: "Apa yang kamu sukai dan jika kamu tambah maka itu yang lebih baik bagi kamu." Kataku: "Apakah sepertiga? " Sabda Nabi: "Apa yang kamu sukai, jika kamu tambah itulah yang lebih baik bagi kamu." la bertanya: "Apakah aku jadikan selawatku buatmu semuanya." Nabi bersabda: "Jika demikian maka dicukupilah cita-citamu dan diampuni dosamu." (Riwayat Ahmad, Tirmizi dan Al Hakam).

5."Berselawatlah kamu kepadaku, kerana selawat itu menjadi zakat (penghening jiwa pembersih dosa) bagimu." (Riwayat Ibnu Murdawaih).

6. "Barang siapa berselawat kepadaku dalam sehari seratus kali, maka Allah mendatangkan baginya seratus hajat, tujuh puluh untuk akhirat dan tigapuluh untuk dunianya. " (Riwayat Ibnu Majar dan Jabir).

7. "Barang siapa berselawat kepadaku dalam sehari seribu kali, maka ia tidak akan mati sehingga ia digembirakan dengan syurga." (Riwayat Abus Syaikh dari Anas).

8."Orang yang bakhil ialah yang bila disebut namaku kepadanya, lalu ia tidak mahu berselawat kepadaku.” (Riwayat Tirmizi).

Di dalam kitab Ibnu Farhun Al Qurthubi dinyatakan bahawa membaca selawat kepada nabi mengandungi sepuluh faedah dan mendatangkan kemuliaan, iaitu:
 1. Memperolehi selawat dari Allah.

 2. Memperolehi syafaat dari Nabi Muhammad.

 3. Mendapat pimpinan dari malaikat yang baik-baik.

 4. Menghapuskan dosa.

 5. Mendapat pertolongan

 6. Tercapai keperluan hidup.

 7. Mempunyai pembeza dengan orang munafik dan kafir.

 8. Memperolehi nur zahir dan batin.

 9. Mendapat keselamatan dari azab neraka, membolehkan memasuki syurga.

 10. Memperolehi ucap selamat dari Allah.

Menurut para ulama yang didasarkan keterangan-keterangan hadis, membaca selawat kepada Nabi Muhammad akan memperolehi 30 faedah yang amat besar. Di antaranya ialah memperolehi limpah rahmat dari Allah, ditulis sepuluh kebajikan, dihapuskan sepuluh kesalahan, diangkat sepuluh darjat, memperolehi kesempurnaan iman, memperolehi syafaat Nabi Muhammad dan lain-lain lagi.

Justeru itu, marilah kita sebagai umat Islam sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Itu tandanya kita sangat mencintai Rasulullah yang menjadi kekasih Allah.

FAZILAT ZIKIR

20 fazilat yang diperolehi oleh orang-orang yang berzikir apabila orang itu benar-benar mengerjakan zikirnya menurut cara yang dikehendaki oleh Allah dan RasulNya.

 1. Mewujudkan tanda baik sangka kepada Allah dengan amal soleh ini.

 2. Menghasilkan rahmat dan hidayah Allah.

 3. Memperolehi sebutan dari Allah di hadapan hamba-hamba yang pilihan.

 4. Membimbing hati dengan mengingat Allah dan menyebut Allah.

 5. Melepaskan diri dari azab.

 6. Memelihara diri dari gangguan syaitan khannas dan membentengi dari maksiat.

 7. Mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

 8. Mendapatkan darjat yang mulia di sisi Allah.

 9. Memberikan sinaran kepada hati dan menghilangkan keruhan jiwa.

 10. Menghasilkan tegaknya satu rangka dari Iman dan Islam.

 11. Menghasilkan kemuliaan dan kehormatan di hari kiamat.

 12. Melepaskan diri dari penyesalan.

 13. Memperolehi penjagaan dan pengawalan dari para malaikat.

 14. Menyebabkan Allah bertanya kepada para malaikat yang menjadi utusan Allah tentang keadaan orang-orang yang berzikir itu.

 15. Menyebabkan berbahagianya orang-orang yang duduk berserta orang-orang yang berzikir, walaupun orang yang turut duduk itu orang yang tidak berbahagia.

 16. Menyebabkan dipandang ahlul ihsan, dipandang orang-orang yang berbahagia dan meperolehi kebaikan.

 17. Menghasilkan keampunan dan keredhaan Allah.

 18. Menyebabkan terlepas dari suatu pintu fasik dan derhaka. Kerana orang yang tidak mahu menyebut Allah (berzikir) dihukum orang yang fasik.

 19. Merupakan ukuran untuk mengetahui darjat yang diperolehi di sisi Allah.

 20. Menyebabkan para Nabi-nabi dan orang-orang Mujahidin (syuhada) menyukai dan mengasihi.

Fadilat Ayat Kursi

 1. RASULLAH bersabda, bermaksud: "Sesiapa pulang ke rumahnya serta membaca ayat kursi, Allah hilangkan segala kefakiran di depan matanya."

 2. Sabda baginda lagi: "Umatku yang membaca ayat Kursi 12 kali pada pagi jumaat, kemudian berwuduk dan sembahyang sunat dua rakaat, Allah memelihara daripada kejahatan syaitan dan kejahatan pembesar."

 3. Orang yang selalu membaca ayat Kursi dicintai dan dipelihara Allah sebagaimana Dia memelihara Nabi Muhammad SAW.

 4. Mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursi akan mendapat pertolongan dan perlindungan Allah daripada gangguan dan hasutan syaitan.

 5. Pengamal ayat Kursi juga, dengan izin Allah, akan terhindar daripada penceroboh pencuri. Ayat Kursi menjadi benteng yang kuat menyekat pencuri daripada memasuki rumah.

 6. Mengamal bacaan ayat Kursi juga akan diberikan keselamatan ketika dalam perjalanannya.

 7. Ayat Kursi yang dibaca dengan penuh khusyuk, insya-Allah, boleh menyebabkan syaitan dan jin terbakar.

 8. Jika anda berpindah ke rumah baru maka pada malam pertama anda menduduki rumah itu eloklah anda membaca ayat Kursi 100 kali, insya-Allah mudah-mudahan anda sekeluarga terhindar daripada gangguan zahir dan batin.

Fadilat Jumaat

Berikut ialah beberapa Fadilat berkaitan hari Jumaat, iaitu penghulu bagi segala hari:

ALBAZZAR meriwayatkan bahawa Nabi biasa memotong kuku dan menggunting misai sebelum keluar untuk solat Jumaat.

Nabi Muhammad s.a.w bersabda, "Siapa yang membuka surah Ali Imran pada hari Jumaat maka akan didoakan oleh malaikat hingga malam."

Nabi Muhammad s.a.w bersabda, "Siapa membaca pada pagi Jumaat sebelum sembahyang Subuh Astagh Firullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilahi tiga kali, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut."

Dari Abu Hurairah katanya, dia mendengar Nabi bersabda, "Janganlah kamu berpuasa pada hari Jumaat, melainkan bersama satu hari sebelumnya atau sesudahnya."

Pada hari Jumaat dijadikan ada saat mustajab; tiada seorang berdoa bertepatan dengan saat itu melainkan pasti doanya diterima selagi tidak berdoa untuk kejahatan atau memutuskan hubungan keluarga.

Nabi Muhammad s.a.w bersabda, "Siapa yang berwuduk sahaja untuk menghadiri solat Jumaat adalah sudah baik (memadai) tetapi siapa yang mandi maka adalah terlebih baik."

Nabi Muhammad bersabda, " Sesungguhnya hari-hari yang utama bagi kamu iaitu hari Jumaat, maka perbanyakkanlah membaca selawat padaku kerana bacaan selawatmu itu langsung disampaikan kepadaku (pada hari Jumaat)."

Solat Tahajud (Fadhilat)

Sembahyang Tahajud Membawa Kepada Limpahan Rezeki
Sembahyang tahajud iaitu sembahyang sunat dua rakaat, merupakan di antara pelbagai shalat sunat yang disyariatkan oleh Allah. Ia ditunaikan apabila seseorang itu terjaga daripada tidur sementara waktu yang paling sesuai melakukannya adalah di antara sepertiga malam iaitu kira-kira dari pukul 2:30 pagi hingga menjelang subuh. “Kalau nak sembahyang sebelum tidur, iaitu selepas sembahyang isyak pun boleh, tapi lebih eloklah pada sepertiga malam kerana waktu itulah yang paling sesuai untuk seseorang itu membersihkan jiwa serta mendekatkan diri dengan Allah” kata Ustaz Muhd Shafie, setiausaha penasihat syariah sebuah syarikat makanan antarabangsa.

Sebagai seorang yang banyak membuat kajian berhubung shalat tahajud, Mohamad memberi penjelasan lanjut mengenai sembahyang itu ringkas tetapi padat. Beliau memberitahu, walaupun sembahyang tahajud dua rakaat sahaja, ia boleh ditunaikan lebih daripada itu mengikut kemampuan masing-masing. Bagaimanapun sebelum sembahyang tahajud, adalah lebih elok jika ia didahului dengan sembahyang sunat mutlak dua rakaat dan di akhiri dengan sembahyang sunat witir (jika tidak sempat menunaikannya sebelum tidur). Mengenai surah yang sepatutnya dibaca selepas al-fatihah, Mohamad memberitahu, tidak ada surah tertentu yang ditetapkan. “tapi biasannya kita baca surah al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah al-ikhlas pada rakaat kedua. Surah al-Kafirun itu menurut Nabi fadilatnya mewakili 2/3 daripada al-Quran. Surah al-Ikhlas pula mewakili 1/2 al-Quran”.

Selain untuk meningkatkan keimanan, shalat tahajud disyariatkan Allah kerana ia mempuyai banyak hikmah dan keberkatannya. Allah menetapkan waktunya pada sepertiga malam kerana suasana ketika itu amat hening, paling sesuai untuk beribadah, bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Perkaa itu kata Mohamad, ditegaskan oleh Allah dalam surah al-Muzammil ayat 6 yang bermaksud; Sebenarnya sembahyang dan ibadah malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa) dan lebih tetap betul bacaannya.

“Selepas shalat tahajud, mohonlah ampun kepada Allah”. kata Ustaz Mohamad sambil merujuk kepada hadis Nabi s.a.w yang bermaksud, “Allah turun (kuasa/perintah) pada tiap-tiap malam langit dunia. wahai malaikat, kamu periksa semua makhluk-makhluk di muka bumi. Sesiapa yang bermohon kepadaKu (di sepertiga malam), maka makbulkan doanya. Sesiapa yang meminta kepada Aku, beri. Sesiapa yang meminta ampun kepada Aku, maka ampunkanlah ia”.

Kesempatan itulah ujarnya, yang perlu di raih oleh setiap muslim. “Jadi gunakan waktu itu untuk bertaubat, hampirkan diri dengan Allah supaya menjadi orang beriman. Orang yang selalu sembahyang malam, hatinya bersih, suci, hubungan dengan Allah cukup kuat, patuh perintah Allah dan dikasihi Allah.

Shalat tahajud mempunyai pelbagai hikmah dan fadilatnya. Fadilat itu, ujar Mohamad, antara lain djelaskan Allah dalam surah al-Israa’ ayat 79 bahawa orang yang bersembahyang tahajud akan dibangkitkanNya (di akhirat) di tempat yang terpuji. Ini dijelaskan lagi dalam hadis Rasullulah s.a.w yang bermaksud;

“Wahai manusia, bayakkanlah memberi salam, beri makan kepada orang susah, sembahyang di tengah malam di waktu orang lain sedang tidur, maka kamu masuk syurga. ”

Janji Allah itu cukup jelas kerana orang yang gemar menunaikan tahajud adalah orang yang cintakan Allah, bersih hatinya dan sentiasa memohon ampun kepada Allah untuk menyucikan dirinya daripada dosa. Mereka akan kembali kepada Allah dalam keadaan mulia dan dimasukkan ke syurga”, tegasnya.

Dengan tingkat keimanan yang tinggi, tambah Mohamad, orang-orang yang gemar bershalat tahajud akan mendapat satu lagi keistimewaan yang diingini oleh semua muslim iaitu diambil nyawanya dalam husnul khotimah (mati beriman). Kerana mereka orang-orang yang mulia, malaikat akan mengambil nyawa mereka dengan memberi salam dahulu. Kemudian barulah di ambil nyawanya di dalam keadaan dia tidak berasa sakit”, ujarnya. Demikian untungnya mereka yang gemar bersembahyang tahajud.

Selain dijanjikan syurga, kata Mohamad, orang yang gemar bersembahyang tahajud juga akan dianugerahi Allah dengan pelbagai rezeki seperti hati yang tenang, ilmu yang banyak, murah rezeki, harta terpelihara, kesihatan yang baik, anak-anak berjaya dalam kerjaya dan dihormati masyarakat. Tegas beliau, kerana besarnya fadilat sembahyang tahajud itulah Nabi s.a.w mengajak umatnya menunaikan ibadah tersebut pada setiap malam, tetapi jika tidak mampu, sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun atau sekali seumur hidup.

Memandangkan besarnya fadilat sembahyang tahajud, tetapi sukarnya untuk menunaikan sembahyang tersebut, Mohamad memberikan ‘petua’ bagi membolehkan kita melakukannya iaitu;

* Tingkatkan keimanan. Ingatlah, sembahyang ini menjadi sesuatu yang berat melainkan bagi hati yang kyusuk. Untuk dapatkan hati yang kyusuk, perlulah dibina dahulu iman di dalam jiwa. Dan seperti satu rantai, orang yang beriman akan bertambah kuat iman serta keyakinan diri mereka apabila kerap bersembahyang tahajud

* Sebelum tidur, sematkan ke dalam fikiran kita untuk bangun pada sepertiga malam, pukul tiga pagi misalnya untuk sembahyang tahajud. Insyallah pada waktu yang dikehendaki itu kita akan terjaga

* Jadikannya ia suatu kebiasaan. Walau kita tidur lewat macam mana pun, buatlah amalan bangun pada waktu yang dikehendaki untuk sembahyang tahajud.

FADHILAT SEDEKAH

Dari Abu Hurairah RA, Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda : "Apabila mati anak adam maka terputuslah amalannya kecuali tiga, sedeqah jariah, ilmu yang dimanafaatkan dan anak yang soleh yang mendoakannya untuknya." (H/R. Bukhari).

“ Sesiapa yang sanggup diantara kamu menjaga dirinya daripada api neraka hendaklah ia bersedeqah walau hanya dengan sebiji kurma, dan sesiapa yang tidak mempunyai apa-apa hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik." (H/R. Ahmad dan Muslim)

Allah Ta'ala berfirman, “ Perumpamaan orang-orang yang menafakahkan harta mereka pada jalan Allah adalah seumpama sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang disukainya dan Allah maha luas kurnianya dan lagi maha mengetahui. " .

{Al Baqarah (2) : 261} Sedeqah mempunyai kelebihan yang amat banyak, diantaranya adalah seperti berikut: " Menggandakan kebaikan, ganjaran yang besar, menolak bala, meredakan kemurkaan Allah, menyelamatkan diri dari api neraka, memanjangkan umur, melembutkan hati, melenyepkan perasaan takabur & angkuh, dan akhirnya menerima ganjaran amalan yang berkekalan dan berterusan "

Sebahagian ulama berkata : Sedekah itu 10 kepujian - lima di dunia dan lima di akhirat.

Lima di dunia:
1. Mencucikan hartanya
2. Mencucikan badannya
3. Menolak daripada penyakit
4. Menggembirakan orang miskin dan menggembirakan orang mukmin adalah semulia-mulia amal
5. Berkat hartanya dan diluaskan Allah rezekeinya

Lima di akhirat:
1. Dinaungkan Allah orang yang bersedekah di hari qiamat ketika sangat panas
2. Ringan hisabnya
3. Berat timbangan (amalan) di akhirat
4. Mudah melalui titian siratulmustaqim
5. Bertambah darjatnya di dalam syurga

Sunday, April 17, 2011

Al-Fatihah utk arwah umi angkat sy :(


innalillahi wainnailahi roji'un..semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan tergolong dln gplongan yg beriman kpd Allah..aminn sesungguhnya kpd Allah kita dtg dan kpd Allah jg kita dikembalikan..:( amin,insyaAllah... mudah2han...

Thursday, April 14, 2011

MENUJU KELUARGA SAKINAHA. HIKMAH PERNIKAHAN DALAM ISLAM


21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Isteri-Isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Al Quran, Surah Ar Rum ayat 21)

1. Tujuan Pernikahan dalam Islam adalah untuk mencapai ketenangan hidup yang di liputi kasih sayang lahir batin dari sepasang Suami Isteri.

2. Untuk melanjutkan Nasab (keturunan) yang sah. Keturunan yang mengenal kedua orang tuanya yang bertanggung jawab kepada keturunannya.

3. Untuk menjaga diri seseorang agar tidak mudah jatuh kelembah kemaksiatan, terutama Zinah. Karena orang yang telah menikah akan merasa bahwa segala tindakannya senantiasa mendapat pengawasan langsung dari Suami atau Isteri. Sehingga segala tindakannya masing-masing akan lebih berhati-hati agar tidak tergelincir pada perbuatan Penyelewengan.

4. Untuk mewujudkan keluarga Muslim yang tentram, damai, dan bahagia. Serta melambangkan kehidupan menurut ajaran Islam.


B. KELUARGA SAKINAH


Keluarga Sakinah, adalah keluarga yang di bina berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup, dan materi yang layak, menciptakan suasana cinta dan kasih sayang (Mawaddah Warrahmah). Serta mampu menanamkan Akhlaqul Karimah dan pembinaan aqidah dalam Lingkungan Keluarga.

Kata “Sakinah” di artikan dengan makna “Ketiadaan kecemasan / adanya ketentraman”. Sebelumnya, ada goncangan, gerak, dan ketidakmantapan, yang di alami oleh mereka sebelum berkeluarga.
Maka, Ketentraman itu lahir karena menyatunya pasangan Suami Isteri secara lahir dan batin. Masing-masing pria dan wanita memiliki kekurangan yang menjadikan hatinya bergejolak, pikiran kacau, kurang tentram, tetapi melalui pernikahan (penyatuan) di harapkan kekurangan itu dapat tertutupi, sehingga gejolak tersebut teredam dan kekacauan itu terjernihkan. Inilah bagian dari makna hadist Nabi “Baiti Jannati” (Rumahku adalah Surgaku).

Rumah tangga / Keluarga Sakinah ini, Insya Allah akan dapat di raih jika pasangan Suami Isteri senantiasa :

1. Menghayati Ijab Kabul nikah, di mana dia di meriahkan oleh semua pihak dan kehidupan telah di buhul dengan suatu ikatan lahir dan batin yang di dalamnya tertitip beban dan kewajiban yang suci, berat namun mulia.

2. Baca, pelajari, hayatilah bunyi ta’liq dan talaq, yang di ikrarkan dengan sungguh-sungguh selesai aqad nikah.

3. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai Suami-Isteri.

4. Hindarilah perbuatan yang akan mendatangkan keresahan dan keributan dalam rumah tangga.

5. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah, karena dengan syari’at agama, hubungan seorang laki-laki dan perempuan menjadi bebas (sah), padahal sebelumnya di larang baik oleh norma agama, maupun norma sosial.


C. MERAWAT CINTA KASIH


1. Cinta kasih Suami Isteri harus di bina setiap saat, sehingga semakin berakar, berurat, dan berkembang (kaya tanaman bunga punya mamaku di rumah….heheee)

2. Suami-Isteri harus dapat menciptakan pergaulan hidup yang harmonis, penuh kasih sayang, saling setia lahir batin. Menjadikan rumah tangganya bagaikan Mahliga kokoh yang tak bisa di tumbangkan.

3. Keduanya harus saling pengertian, menyesuaikan diri, menjaga kepercayaan, bantu-membantu dalam melaksanakan kewajiban berumah tangga dengan asas “Berat sama di pikul, Ringan sama di jinjing”

4. Harus saling memaafkan bila terjadi suatu kesalah pahaman, dan jangan segan mengakui kesalahan serta minta maaf bila di antaranya merasa bersalah.

5. Harus saling hormat-menghormati kepada famili / keluarga dari kedua belah pihak, terutama kepada mertua.

6. Berbuatlah jujur dan berterus terang, bermusyawarahlah bila akan menentukan soal-soal yang prinsip.


D. PERBUATAN TERLARANG YANG DI LAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTERI


1. Mencela Isterinya di hadapan orang lain, ketahuilah perasaan seorang wanita lebih halus dari seorang laki-laki, karena sudah kodratnya dia di jadikan dari tulang yang bengkok, maka berhati-hatilah dalam meluruskannya, jangan sampai patah.

2. Memerintah Isteri dengan sekehendak hati.

3. Mudah menerima aduan dari orang lain tentang kejelekan Isterinya.

4. Meninggalkan rumah tangga berlebih-lebihan, karena dia memerlukan curahan kasih sayang dari sang Suami tumpuan harapan masa depannya.

5. Lekas marah, karena itu kuasailah diri dari sifat pemarah terhadap Isteri, dan anak-anak dalam rumah, bimbinglah dia dengan bijaksana.

6. Berkata kasar dan berkelakuan tidak sopan terhadap Isteri.

7. Tidak jujur terhadap Isteri dan berbuat serong.

8. Andaikata dahulu memiliki kekasih sebelum menikah dengannya (Isteri), jangan lagi menyebut kekasih itu, apalagi memuja di hadapannya.


E. PERBUATAN TERLARANG YANG DI LAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI


1. Bergaul bebas dengan laki-laki lain atau memasukkan tamu laki-laki ke dalam rumah tanpa se izin Suaminya.

2. Tidak taat terhadap kemauan Suami (dalam perkara yang halal, tidak mengarah kepada maksiat).

3. Membanggakan kebahagiaan familinya atau orang lain di depan Suaminya, terlebih-lebih sampai merendahkan martabat Suami dan keturunannya.

4. Memaksa Suami untuk menyerahkan bulat-bulat kebijaksanaan rumah tangga agar di serahkan kepada dirinya secara penuh.

5. Andaikata dahulu memiliki kekasih sebelum menikah dengannya (Suami), jangan lagi menyebut kekasih itu, apalagi memuja di hadapannya.

6. Mudah percaya terhadap aduan orang lain terhadap tingkah laku Suaminya.

7. Cemburu buta terhadap Suami.

8. Meminta hak di luar kemampuan Suaminya.

9. Mengadukan hal ikhwal kesulitan rumah tangga di waktu Suami sedang letih atau sedang mengalami kesusahan. Sebaiknya pecahkan masalah rumah tangga di waktu senggang dan lapang, sambil menyampaikan jalan keluar untuk menyelesaikannya.

10. Membuka rahasia pribadi, kekurangan, dan aib Suaminya kepada orang lain yang tidak berkepentingan.

11. Kurang Peka terhadap hal-hal yang di senangi dan tidak di senangi oleh sang Suami.


F. HAK ISTERI


Firman Allah dalam Al Qur’an, Surah An Nisa, Ayat 19:
19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

1. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah lahir batin.

2. Hak untuk mendapatkan perlakuan baik dan kasih sayang dari sang Suami.

3. Hak Agar Suami mendidik, membimbing, dan memelihara Isterinya, menjaga kehormatan Isterinya, tidak menyia-nyiakan, dan menjaganya agar selalu istiqamah di jalan yang di ridhai Allah.


G. HAK SUAMI


1. Isteri hendaknya taat kepada Suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangga, selama sang Suami masih istiqomah dalam ketentuan Allah dan dalam perkara yang halal, tidak mengarah kepada maksiat.

2. Si Isteri mengurus anak-anak dan menjaga kepunyaan Suaminya, menjaga kehormatan dirinya, saat sang Suami sedang tidak ada di rumah.

3. Si Isteri harus peka terhadap hal-hal yang di senangi dan pandai membaca selera sang Suami.
H. HAK BERSAMA


1. Halalnya pergaulan sebagai Suami Isteri dan kesempatan menikmati hidup atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.

2. Sucinya hubungan Perbesanan, dalam hal ini Isteri haram bagi pihak keluarga laki-laki sebagaimana Suami haram bagi pihak keluarga perempuan Isteri.

3. Berlaku hak pusaka-mempusakai, apabila salah seorang diantara Suami / Isteri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.

4. Perlakuan dan pergaulan yang baik, menjadi kewajiban Suami-Isteri.


I. KEWAJIBAN SUAMI


Dalam Al Qur’an, Surah An Nisa ayat 34 di sebutkan:
34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika Suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

1. Suami adalah tulang punggung yang memimpin rumah tangga, bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan, keamanan, mendidik dan membimbing keluarga, sehingga rumah tangga akan di hiasi dengan akhlaqul karimah bernuansa Islami.

2. Suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah yang halal, demi kesejahteraan keluarga menurut kadar kemampuannya.

3. Isteri itu adalah Bidadari dunia-akhirat, teman hidup yang paling dekat & akrab melebihi sahabat karib, tidur satu ranjang-satu selimut, berhimpit dalam satu kamar, makan satu meja (kalo ada mejanya….hehee), hidup bersama dalam satu atap, di umpamakan “laksana dua jiwa, satu batin”. Maka binalah kasih sayang sekuat mungkin.

4. Membantu tugas-tugas Isteri, terutama dalam hal mendidik anak.

5. Memberi kebebasan berfikir, dan bertindak kepada Isteri sesuai dengan ajaran Islam yang di turunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad s.a.w, yakni tidak mempersulit, apalagi membuat Isteri menderita lahir-batin yang bisa mendorong Isteri berbuat salah.

6. Ketika menghadapi masalah, berilah penjelasan secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

7. Sabar ketika menemui kekurangan dalam diri Isterinya.

8. Hormat dan santun kepada keluarga Isteri.

9. Jujur, memelihara kepercayaan yang di berikan oleh Isteri dan keluarganya.

10. Bila menghadapi Isteri yang Nuzus (Durhaka),


Rasulullah mengajarkan beberapa langkah:

a). Menasehatinya dengan santun, lembut, bijak dan kasih sayang.

b). (Jika tidak berhasil), di beri teguran yang sedikit lebih keras.

c). (Jika tidak berhasil), di bolehkan memukul menurut syara’.

Kata “memukul” disini, para Ulama yang beri’tiqadkan Ahlusunnah wal Jama’ah menjabarkannya dari kitab yang Mu’tabar, *( Pernah di bahas pada Majelis Ta’lim Sekumpul, Martapura-Kalimantan Selatan, yakni oleh Al Alammah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani / Guru Sekumpul ), yaitu:

- Memukul dengan menggunakan tangan kosong. (tanpa media benda lain , tidak di benarkan menggunakan benda-benda seperti Sling Listrik, Torak Bulldozer, Batangan Jack Hammer, Kunci Pipa, atau Linggis…:P…:P…becanda lagi!! Serius neeh…hahaaaaa).

- Bagian tubuh Isteri yang boleh di pukul hanya bagian tubuh yang tidak di tumbuhi Bulu, yakni telapak tangan & telapak kaki.

- Pukulan kasih sayang, dengan niat meluruskan sifat Isteri (Tidak di benarkan memukul untuk menyakiti, menimbulkan goresan, memar, atau bahkan cedera hebat)

- Pada saat menggunakan cara ini, pastikan suasana hati Isteri pada saat itu dalam keadaan riang (tidak di benarkan menggunakan cara ini pada saat si Isteri sedang mengalami kesedihan).

- Dan tidak boleh sampai terlihat oleh Anak, Orangtua, Mertua, Famili, terlebih-lebih orang lain. Karena demi menjaga mental si Anak dan agar tidak menimbulkan fitnah.

d). (Jika tidak berhasil), jangan berkumpul (tidak tidur bersama) dengan
Isteri, dan tidak memberi nafkah sampai dia menyadari kesalahannya, karena tidak wajib hukumnya atas Suami memberi nafkah kepada Isteri yang Nuzus (Durhaka terhadap Suami).


J. KEWAJIBAN ISTERI


Rasulullah Muhammad s.a.w bersabda:
“Wanita (Isteri) yang terbaik bagimu adalah, bila engkau memandang kepadanya, maka ia menyenang hatimu. Taat bila engkau perintah (perintah yang tidak mengandung maksiat), pandai menjaga kehormatan dirinya saat kau tidak ada di rumah, dan berhati-hati menjaga anak-hartamu. (H.R Thabrani)

1. Isteri yang baik harus dapat melayani apa yang menjadi kesenangan Suaminya (dalam perkara yang halal, seorang Istri tidak wajib taat kepada sang Suami apabila mengarah kepada kemungkaran & maksiat). Pandai merawat dirinya dan mengatur rumah tangga, menyegarkan pemandangan, dan menyenangkan hati Suaminya. Dengan demikian sang Suami merasa betah & tidak perlu mencari hiburan di luar rumah.

2. Hormat dan sayang kepada Suami, karena dia adalah orang yang melindungi keluarga dan telah berpayah-payah bekerja mencari nafkah, demi mencukupi keperluan rumah tangga.

3. Bersikaplah sopan, lemah lembut, dan santun, jangan suka bermuka masam, kerjakanlah urusan rumah tangga dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan.

4. Harus menerima dengan ikhlas hasil usaha Suami, jangan pernah meminta sesuatu yang sekiranya Suami belum mampu memenuhinya, jangan memboroskan nafkah pemberian Suami, pandai mensyukuri dan mencukupkan nikmat yang ada.

5. Jagalah kepercayaan Suami, jangan berbuat hal-hal yang mencurigakan bila Suami sedang tidak ada di rumah. Misalnya, pergi sampai larut malam tanpa alasan dan izin dari Suami, memasukkan / menerima tamu Lelaki tanpa izin Suami dan di luar batas kesopanan.

6. Bila sudah mempunyai anak, harus pandai membagi waktu, jangan sampai mengurangi pelayanan terhadap Suami, di sinilah letak kebijaksanaan seorang istri akan di uji.

7. Selalu membantu Suami dalam menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam rumah tangga.

8. Menyenangkan dan selalu menggembirakan hati Suami dengan tidak berlebihan sesuai dengan tuntutan Syar’i.

9. Selalu menyertai Suami dalam suka dan dukanya dalam melayari bahtera kehidupan rumah tangga. Memupuk rasa kasih sayang dan mendorong Suami untuk terampil, bersemangat, dan maju.

10. Selalu menampakkan kejernihan muka, ketabahan, kesabaran, serta tawakkal dalam membina diri sebagai ibu rumah tangga.

11. Bila Suami sering berbuat salah, carilah waktu yang baik untuk memperingatkannya dengan cara halus dan di kala hatinya sedang lapang, sehingga Suami tidak merasa tersinggung karenanya. Jika belum berhasil, lakukan pendekatan melalui bantuan Mertua, di mulai dari pihak ibu, Ulama, Orang yang ia segani, atau siapa pun yang dapat di andalkan Kebijaksanaannya, Ilmunya, dan Kewibawaannya. Tidak lupa dengan Do’a dan Ikhtiar yang halal lainnya.

* * * * *

"Hikmah Allah dalam takdir dan hukum, yang menjadikan kita saling mencinta,

Oleh karena itu setiap manusia didunia ini diberi pasangan."

Tips Keluarga Sakinah, menghindari perceraian

Tips Menghindari Perceraian

Setiap keluarga pasti tidak ingin jalinan rumah tangga yang dengan susah payah dibangun berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang dijadikan alasan dari sebuah perceraian. Karenanya, meminimalisir faktor penyebabnya meruipakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap pasangan suami isteri.

Apapun alasannya, perceraian akan selalu menyisakan kesedihan. Dampak perceraian tidak hanya dialami oleh suami-istri. Justru yang lebih parah adalah dampaknya terhadap psikologi anak-anak. Karena itu sebaiknya perceraian sebisa mungkin dihindari.

Ada beberapa tips yang dapat kita pertimbangkan, saat rumah tangga kita berada diambang perceraian. Berikut adalah beberapa diantaranya:

1. Cari Sumbernya. Ada asap pasti ada api. Demikian juga halnya dengan kehidupan rumah tangga. Keputusan untuk bercerai tentunya bukan tanpa sebab. Karena itu, carilah sumber dari hal ini. Jika sumber permasalahannya sudah dapat ditemukan, cobalah untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Sebab setiap masalah tentu mempunyai jalan keluar. Apapun masalah yang menjadi sumber dari keputusan cerai yang akan diambil, sebaiknya pertimbangkan dengan matang. Sebab, jika kita sudah menemukan sumber permasalahannya, maka keputusan yang tepat akan dapat diambil, apakah akan meneruskan keputusan untuk bercerai, atau tidak.


2. Introspeksi. Bila Anda sudah mengetahui penyebab kenapa Anda atau suami ingin bercerai, cobalah untuk berintropeksi. Ini yang seringkali sulit dilakukan. Pasalnya, masing-masing pasangan pasti merasa dirinyalah yang benar. Mereka tak bakal bisa menerima kenyataan bahwa merekalah pangkal sebab munculnya niat cerai. Mungkin, Anda malu mengakui secara jujur kekurangan Anda, tapi cobalah menjawab dengan jujur pada diri sendiri bahwa yang dikatakan pasangan Anda ada benarnya. Mumpung masih ada waktu, kenapa tak Anda coba perbaiki dari sekarang? Tentu, suami pun harus melakukan hal serupa. Bisa jadi, ialah yang membuat perkawinan menjadi goyah dan tak harmonis lagi.


3. Jangan membesarkan masalah. Jika Anda dan suami sudah tahu sumber keributan dan konflik dalam rumahtangga, sebaiknya jangan memperbesar masalah. Juga, jangan mencari masalah baru. Pasalnya, ini justru akan memperkeruh suasana. Bila Anda menyadari kekurangan yang ada, tak ada salahnya meminta maaf. Tidak perlu malu dan berusaha menjadi istri yang baik seperti yang diharapkan suami. Cobalah untuk mencari solusi sebaik-baiknya.


4. Pisah sementara. Meski sepertinya sangat tak enak, cara ini bisa menjadi jalan terbaik untuk menghindari perceraian. Pisah untuk sementara waktu akan membantu suami-istri untuk menenteramkan diri sekaligus menilai, keputusan apa yang sebaiknya ditempuh. Kenapa harus pisah rumah? Pasalnya, dua hati yang sama-sama sedang panas, sebaiknya tak bertemu setiap hari. Jika setiap hari bertemu, yang terjadi bukan membaik, malah justru bakal semakin panas. Bisa-bisa ribut terus dan tidak ada titik temu. Yang dibahas setiap hari pasti akan balik ke masalah yang itu-itu saja. Anda bisa misalnya “mengungsi” dulu ke rumah orang tua, sementara suami pindah dulu sementara ke rumah orang tuanya. Pisah rumah akan membantu mendinginkan hati yang sedang memanas, sehingga Anda dan suami dapat berpikir jernih.


5. Komunikasi. Apapun,komunikasi merupakan fondasi sebuah hubungan, termasuk hubungan dalam perkawinan. Tanpa komunikasi, hubungan tak bakal bisa bertahan. Jadi, seberat apapun situasi yang tengah Anda hadapi, sebaiknya tetap lakukan komunikasi dengan pasangan. Bahkan setelah Anda dan suami sama-sama hidup terpisah, cobalah untuk tetap berkomunikasi. Coba diskusikan bersama, langkah terbaik apa yang bisa Anda berdua lakukan untuk menghindari perceraian, untuk mempertahankan mahligai rumahtangga. Tak mudah memang, tapi jika Anda berdua sudah berpisah untuk sementara waktu, situasi panas barangkali sudah lewat, sehingga Anda berdua sudah siap untuk berkomunikasi. Jangan merasa malu atau gengsi untuk saling menghubungi.


6. Libatkan keluarga. Jika kenyataannya, pasangan sudah tidak dapat diajak berkomunikasi atau selalu berusaha menghindar, cobalah libatkan anggota keluarga yang memang dekat dengannya. Orang tua, kakak atau pamannya misalnya. Pokoknya, siapa saja yang Anda rasa bisa Anda ajak berbicara. Tentu, Anda jangan pernah menutupi akar permasalahan yang ada kepada mereka, tetapi berterus teranglah. Katakan juga, apa sebetulnya kekurangan Anda maupun kekurangan suami. Siapa tahu, mediator ini dapat melunakkan hati Anda dan pasangan, sekaligus mencarikan solusi untuk kembali bersatu.


7. Cari teman curhat. Menghadapi perceraian tentu akan membuat pikiran runyam, pekerjaan terbengkalai dan bingung harus berbuat apa. Nah, kondisi tidak nyaman ini bisa Anda atasi bila Anda bisa berbagi dengan orang terdekat, sahabat misalnya. Dengan berbagi, beban pikiran Anda akan terasa lebih ringan. Yang harus dicermati, jangan mencari teman curhat yang lawan jenis. Carilah teman curhat sesama jenis. Pasalnya, bila Anda bercerita, mengungkapkan uneg-uneg Anda pada teman pria, belum tentu sepenuhnya ia akan mendukung Anda untuk kembali bersatu dengan suami. Bisa jadi ia malah menggoda Anda, dan jika Anda akhirnya benar-benar tergoda, yang muncul akhirnya malah masalah baru.


8. Ingat anak. Anak biasanya menjadi senjata terampuh untuk meredam konflik antara suami-istri. Jadi, bila ternyata antara Anda dan suami sama¬sama menginginkan perceraian, cobalah ingat anak-anak Anda, buah cinta kasih Anda dan suami. Ingatlah bahwa mereka masih sangat membutuhkan Anda dan suami. Apakah mereka harus menjadi korban perceraian karena keegoisan orang tuanya? Lantas, setelah Anda bercerai, kemana dan kepada siapa mereka harus ikut, Anda atau suami? Jika Anda menyayangi mereka, pikirkan kembali keputusan tersebut.


9. Kesampingkan ego pribadi. Jika Anda memang masih menginginkan keutuhan rumahtangga, segera buang jauh-jauh ego yang ada dalam diri Anda. Jangan merasa diri selalu benar dan sealu menyudutkan pasangan, begitu pula sebaiknya. Sadarilah bahwa apa yang terajadi sekarang adalah kesalahan Anda dan suami. Kalaupun selama ini ada sakit hati yang terselip, cobalah untuk saling memberi maaf.


10. Jujur pada diri sendiri. Jujurlah pada diri sendiri, apakah Anda sudah siap mental untuk berpisah selamanya dengan suami? Perceraian tidaklah semudah yang dibayangkan. Berpisah lalu hidup tenang. Tidak selamanya perceraian membuat kehidupan menjadi bahagia. Bisa jadi justru sebaliknya, lebih hancur. Banyak masalah-masalah di kemudian hari yang berbuntut panjang. Mulai anak, harta gono-gini sampai hubungan antar-keluarga yang ikut tidak harmonis. Jadi, pikirkan kembali jika ingin mengambil keputusan ini. Selain jujur, Anda juga harus mengedepankan rasio. Perempuan biasanya memang lebih banyak menggunakan perasaan, namun untuk soal seberat ini jangan hanya perasaan. Pertimbangkan benar, apa dampaknya bagi Anda dan keluarga jika perceraian itu benar-benar terjadi.


11. Banyak berdoa. Banyak berdoa dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dapat membantu permasalahan Anda. Mintalah petunjuk dari-Nya. Dengan semakin bertekun dan mendekat kan diri, insya Allah doa Anda akan terjawab


12. Buka lembaran baru. Jika Anda dan suami akhirnya bisa kembali rukun, maka Anda harus siap membuka lembaran baru bersama suami. Jangan pernah mengungkit-ungkit persoalan dan penyebab Anda berdua pernah berniat untuk bercerai. Sekali Anda mengungkit-ungkit, bisa jadi Anda akhirnya akan benar-benar bercerai. Yang paling penting adalah saling mengingatkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Jika memang keputusan cerai yang diambil, sebaiknya pertimbangkan masa depan anak-anak. Jangan sampai perceraian yang terjadi menjadi neraka bagi anak-anak.