Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 11: UMAT ISLAM MEMUSNAHKAN ORANG ORANG YAHUDI

Daripada Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah akan
berlaku qiamat, sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga kaum
Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu, lalu batu dan pohon kayu itu
berkata, (Hai orang Islam, inilah orang Yahudi ada dibelakang saya. Kemarilah! Dan
bunuhlah ia!", kecuali pohon gharqad (semacam pohon yang berduri), kerana
sesungguhnya pohon itu adalah dari pohon Yahudi (oleh sebab itulah ia melindunginya)".
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Keterangan:
Hadis ini memberikan harapan yang sangat besar kepada kaum Muslimin dan
menjanjikan kemenangan mereka dalam memerangi orang-orang Yahudi. Jadi walaupun
orang-orang Yahudi merancang dan berusaha sedaya upaya untuk membunuh dan
menyesatkan umat Islam, namun akhirnya kaum Yahudi akan binasa juga di dalam
kepungan umat Islam. Umat Islam akan membunuh dan menghapuskan semua kaum
Yahudi yang ada di permukaan bumi ini dan umat Islam akan ditolong oleh makhlukmakhluk
Allah yang lain, sehinggakan batu dan pohon kayu pun akan memberi
penolongan kepada mereka.

No comments: