Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 26: MUNCULNYA GALIAN-GALIAN BUMI

Daripada Ibnu Omar r.a. berkata: “Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah saw.
sepotong emas. Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu
telah dibawa oleh Bani Sulaim dari tempat tambang (galian) mereka. Maka sahabat
berkata: "Hai Rasulullah! Emas ini adalah hasil dari galian kita". Lalu Nabi saw.
menjawab, "Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian, dan yang akan
menguruskannya adalah orang-orang yang jahat". (Riwayat Baihaqi)
Keterangan:
Tepat sekali apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw. sejak limabelas abad yang
lalu. Hari ini dunia Islam sangat kaya dengan galian bumi, seperti emas, perak, timah,
petrol dan lain-lain, tetapi yang menguruskan dan yang menguasainya adalah orangorang
yang bukan Islam. Ini adalah suatu realiti yang sangat jelas di mata kita dan
merupakan salah satu di antara petanda hampirnya hari qiamat.

No comments: