Friendster Glitter Background

Thursday, April 14, 2011

TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI1. Tanggungjawab suami;

· Menyediakan keperluan asas kepada isteri dan anak berdasarkan kemampuan

· Memberi nafkah zahir dan batin

· Bertanggungjawab terhdap pendidikan anak

· Mencurahkan kasih sayang kepada isteri dan anak

· Mewujudkan pergaulan yang baik

· Memberi perlindungan kepada isteri dan anak

· Adil jika berpoligmi

2. Ciri-ciri suami yang baik;

· Beriman

· Berakhlak mulia

· Bertanggungjawab

· Taat pada ajaran islam

· Berilmu pengetahuan

3. Tanggungjawab isteri;

· Mentaati suami berdasarkan kehendak islam

· Menjaga maruah diri dan harta suaminya

· Menjaga kebersihan diri dan anak seta rumah tangga

· Menjaga dan mendidik anak dengan sempurna

· Mengadakan pergaulan yang baik

· Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami

4. Ciri-ciri isteri yang solehah;

· Beriman

· Berakhlak mulia

· Patuh pada ajaran islam

· Menjaga kehormatan / maruah diri

· Berilmu pengetahuan

· Sentiasa melakukan kebaikan

5. Tanggungjawab bersama;

· Berusaha mengekalkan kebahagiaan rumah tangga

· Memberi pendidikan kepada anak

· Memberi kasih sayang kepada anak

· Memberi layanan baik kepada keluarga kedua-dua belah pihak

· Sama-sama berkorban untuk kebahagiaan anak

6. Kesan pengabaian tanggungjawab terhadap keluarga

· Hubungan suami isteri akan renggang dan berlaku perselisihan

· Pasangan suami isteri mungkin akan memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian masalah hubungan suami isteri

· Anak-anak menjadi mangsa perceraian dan akan terabai didikan serta kasih sayang

7. Kesan kerukunan rumahtangga terhadap pembangunan umat

· Keluarga merupakan salah satu komponen terpenting yang membentuk identiti masyarakat

· Akan lahir para cendekiawan dan pemimpin berkaliber kerana mendapat didikan yang baik dari keluarga yang harmoni

· Akan lahir anak-anak yang cemerlang dan bijak

8. Persiapan ke arah keluarga bahagia

· Dari sudut ilmu pengetahuan

§ Dengan mendalami ilmu agama

§ Dengan mendidik anak-anak dengan ilmu pengetahuan

§ Dengan mengetahui ilmu-ilmu semasa sebagai persiapan kearah keluarga bahagia

· Dari sudut ekonomi

§ Perlu dirancang awal agar tidak menjadi beban pada masa akan datang

§ Keutamaan diberi untuk mengurus makan minum, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan yang sempurna

· Dari sudut akhlak

§ Ia adalah tonggak keharmonian keluarga

§ Tanpanya keluarga akan kucar kacir

§ Suami perlu menjadi contoh terlebih dahulu dan menjadi ikutan kepada isteri dan anak

§ Nilai murni perlu diterapkan seperti hormat-menghormati, bertimbang rasa, tolong-menolong dll bagi menjamin keluarga yang bahagia.

No comments: