Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 36: LIMA MAKSIAT YANG DISEGERAKAN BALASANNYA

Daripada Ibnu Omar r.a. berkata: Berhadap Rasulullah saw. kepada kami (pada suatu
hari) kemudian beliau bersabda; "Wahai kaum Muhajirin, lima perkara kalau kamu telah
dibalakan dengannya (kalau kamu telah mengerjakannya), maka tiada kebaikan lagi bagi
kamu. Dan aku berlindung dengan Allah swt., semoga kamu tidak menemui masa itu.
Perkara-perkara itu ialah:
1. Tiada terzahir (nampak) perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus
terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit Tha'un yang cepat merebak
di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah
menimpa umat-umat yang telah lalu.
2. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan, kecuali mereka akan
dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan
pepimpin mereka.
3. Dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air
hujan dari langit. Jikalau tiada ada binatang (yang juga hidup diatas permukaan bumi ini)
tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah swt.
4. Dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan
menguasakan ke atas mereka musuh mereka, maka musuh itu merampas sebahagian
daripada apa yang ada di tangan mereka.
5. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang
terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka (di
saat ini) Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri ".
(Riwayat Ibnu Majah)
Keterangan:
Hadis di atas menerangkan bahawa:
1. Penyakit Thaun dan Aids adalah berpunca dari banyak berlaku perzinaan.
2. Kesukaran mencari rezeki dan kezaliman pimpinan adalah berpunca daripada rakyat
yang mengurangkan sukatan dan timbangan.
3. Kemarau panjang adalah berpunca dari tidak megeluarkan zakat.
4. Kemampuan musuh mengambil sebahagian dari apa yang dimiliki oleh kaum
Muslimin (sepeti hilangnya Tanah Pelastin dari tangan kaum Muslimin) adalah berpunca
daripada mereka mengkhianati janji-ianji mereka kepada Allah swt.
5. Perang saudara yang berlaku di kalangan kaum Muslimin adalab berpunca daripada
mengenepikan hukum-hukum Allah swt. dan tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai
undang-undang di dalam kehidupan.

No comments: