Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 21: AHLI IBADAT YANG JAHIL DAN ULAMA YANG FASIQ

Daripada Anas r.a. berkata, bersabda Rasulullah saw., "Selagi akan ada di akhir zaman
ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasiq". (Riwayat Ibnu Ady)
Keterangan:
Nabi saw. menerangkan di akhir zaman nanti akan ada dua golongan ini. Ada orang jahil
yang rajin beribadat dan ada pula orang alim yang fasiq. Sebenarnya syaitan telah
berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu ia menggunakan
beberapa cara yang berlainan kepada orang-orang yang berlainan pula. Bagi si jahil,
syaitan selalu menyuruhnya supaya rajin berbuat ibadat, kerana ibadat orang yang jahil
itu tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah swt. Syaitan tidak mahu orang jahil itu rajin
mengaji kerana bila ia mengaji ia akan memperbaiki ibadatnya, maka ibadat tersebut
akan diterima oleh Allah swt yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Begitu pula halnya
dengan si Alim yang sudah banyak ilmunya. Syaitan akan menyuruhnya malas beribadat
dengan mengemukakan bermacam-macam alasan, sehingga Si Alim ini meninggalkan
kefardhuannya. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah,
bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari qiamat nanti. Maka itu lah kejayaan
syaitan dalam usahanya. Gejala yang sebegini rupa dapat dilihat di dalam masyarakat
kita, di mana yang rajin beribadat ini adalah orang yang jahil dan yang mengabaikan halhal
ibadat ini pula adalah terdiri daripada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan.

No comments: