Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 41: LAHIRNYA IMAMMAHADI

Daripada Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Dunia tidak akan
hilang (qiamat) sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada
keluarga ku (keturunan ku) yang namanya sama dengan namaku". (Riwayat Tirmizi)
Keterangan:
Hadis ini menerangkan kepada kita bahawasanya dunia ini tidak akan qiamat sehinggalah
bangsa Arab dan juga bangsa Ajam dikuasai oleh seorang lelaki keturunan Rasulullah
saw., iaitu Imam Mahdi. Ia akan melaksanakan keadilan di permukaan bumi ini dan akan
diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Ia akan memerintah selama tujuh tahun. Kemudian
keluarlah Dajal dan turun pula Nabi Isa 'alaihis salam, dan Nabi Isalah yang akan
membunuh Dajjal itu. Menurut kebanyakan ulama, Imam Mahdi akan lahir disaat umat
Islam berpecah-belah dan dimasa pemerintahannya semua umat Islam akan bersatu dan
berjaya menundukkan seluruh bangsa yang ada di dunia ini dibawah kekuasaan Islam.

No comments: