Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 22: ORANG YANG BERPEGANG DENGAN AGAMANYA SEPERTI MEMEGANG BARA API

Daripada Anas r.a. bekata, Rasulullah saw. bersabda, "Akan datang kepada umat ku suatu
zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara
api”. (Riwayat Tirmizi)
Keterangan:
Yang dimaksudkan di sini ialah zaman yang sangat mencabar sehingga sesiapa yang
hendak mengamalkan ajaran agamanya ia terpaksa menghadapi kesusahan dan tentangan
yang sangat hebat. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya terlepas dari
genggamannya. Ini adalah disebabkan suasana disekelilingnya tidak membantu untuk ia
menunaikan kewajiban agamanya, bahkan apa yang ada disekelilingnya mendorong
untuk membuat kemaksiatan dan perkara-perkara yang dapat meruntuhkan aqidah dan
keimanan atau paling kurang menyebabkan kefasiqan. lni juga bermaksud, orang Islam
tersepit dalam melaksanakan tuntutan agamanya di samping tidak mendapat kemudahan.

No comments: