Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 14: DIMANAKAH PUNCA KEBINASAAN SESEORANG

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Selagi akan datang suatu
masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, kecuali bila
ia lari membawanya dari suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain dan dari suatu
lubang kepada lubang yang lain. Maka apabila zaman itu telah terjadi, segala pencarian
(pendapatan kehidupan) tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan
kemurkaan Allah swt. Maka apabila ini telah terjadi, kebinasaan seseorang adalah
berpunca dari menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya. Kalau ia tidak mempunyai
isteri dan anak, maka kebinasaannya adalah berpunca dari menepati kehendak kedua
orang tuanya. Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi, maka kebinasaannya adalah
berpunca dari menepati kehendak kaum kerabatnya (adik beradiknya sendiri) atau dari
menepati kehendak jirannya". Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah saw., apakah maksud
perkataan engkau itu ?" (kebinasaan seseorang dari kerana isterinya, atau anaknya, atau
orang tuanya, atau keluarganya, atau jirannya); Nabi saw. menjawab, "Mereka akan
mencelanya dan mengaibkannya dengan kesempitan kehidupannya. Maka dari kerana itu
ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya dijurang-jurang
kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya". (Riwayat Baihaqi)
Keterangan:
Benar sekali sabdaan Rasulullah saw. ini. Ramai orang yang mengetahui perkara-perkara
yang diharamkan dalam agama tetapi terpaksa juga mereka menceburkan diri ke dalam
lumpur kema'siatan untuk melayan kehendak isteri, anak, orang tuanya, keluarga ataupun
jiran mereka.

No comments: