Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 37: BILAKAH AKAN TERJADI KEHANCURAN

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: "Pada suatu masa ketika Nabi saw. sedang berada
dalam suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang
seorang A'rabi (Arab Badwi) dan terus bertanya kepada Rasulullah saw., "Bilakah akan
terjadi hari qiamat?". Maka Nabi saw. pun meneruskan percakapannya. Maka sebahagian
yang hadir berkata, “Beliau (Nabi) mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu
tidak disukainya". Sementara yang lain pula berkata, "Bahkan beliau tidak mendengar
pertanyaan itu". Sehingga apabila Nabi saw. selesai dari percakapannya beliau bersabda,
"Di mana orang yang bertanya tentang hari qiamat tadi ?" Lalu Arab Badwi itu menyahut,
"Ya! Saya hai Rasulullah". Maka Nabi saw. bersabda, "Apabila amanah telah disia-siakan
maka tunggulah hari qiamat". Arab Badwi ini bertanya pula, "Apa yang dimaksudkan
dengan mensia-siakan amanah itu"? Nabi saw. menjawab, "Apabila urusan diserahkan
kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kedatangan hari qiamat". (Riwayat Bukhari)
Keterangan:
Pada hari ini banyak urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, sedangkan
orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi peluang yang
sewajarnya. Ini bermakna saat kehancuran tidak lama lagi akan terjadi.

No comments: