Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 40: GOLONGAN YANG SELAMAT

Daripada 'Auf bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda; "Umat Yahudi telah
berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu golongan, maka hanya satu golongan sahaja
yang masuk syurga dan yang tujuh puluh lagi akan masuk neraka. Umat Nasrani telah
berpecah-belah menjadi tujuh puluh dua golongan, maka tujuh puluh satu golongan
masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. Demi Tuhan yang diri
ku di dalam kekuasaannya, umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga
golongan, hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua lagi akan
masuk neraka. Sahabat bertanya, mana yang selamat"? Nabi saw. menjawab, "Mereka
adalah jamaah". (Golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah). (Riwayat Ibnu Majah)
Keterangan:
Yang di maksudkan dengan jamaah yang selamat ini ialah golongan yang tetap
berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga dengan pendirian sahabatsababat
dan salafus-shaleh, atan pun yang diistilahkan oleh para ulama dengan golongan
"Ahlus Sunnah wal Jamaah". Selain dari golongan ini adalah sesat dan akan menjadi
penghuni neraka.

No comments: