Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 23: GOLONGAN RUWAIBIDHAH

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda. "Lagi akan datang kepada
manusia tahun-tahun yang tandus (kemarau panjang). Dan pada waktu itu orang yang
berdusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan berdusta. Orang khianat akan
disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang
berpeluang bercakap hanyalah golongan "Ruwaibidhah"”. Sahabat bertanya, "Apakah
Ruwaibidhah itu hai Rasulullah?". Nabi saw. menjawab, "Orang yang kerdil dan
sebenarnya hina dan tidak mengerti urusan orang ramai”. (Riwayat Ibnu Majah)
Keterangan:
Zaman yang disebutkan tadi adalah zaman ketandusan. Tandus di segi material dan juga
tandus di segi pemikiran. Orang yang benar akan diketepikan dan orang yang khianat
serta fasiq akan disanjung dan dibesar-besarkan. Orang yang benar tidak diberikan
peluang untuk bercakap. Yang berpeluang bercakap hanyalah peribadi-peribadi yang hina
dan sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi oleh masyarakat.

No comments: