Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 19: SEDIKIT LELAKI DAN BANYAK PEREMPUAN

Daripada Anas r.a. berkata, "Akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak
ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda, "Di antara tanda qiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, berlaku banyak
perzinaan, ramai kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki, sehingga nantinya seorang
lelaki akan mengurus lima puluh orang perempuan." (Riwayat Bukhari & Muslim)
Keterangan:
Nabi kita saw. menerangkan, bahawa diantara tanda hampirnya qiamat ialah sedikit ilmu
agama, banyak kejahilan, banyak berlaku perzinaan, sedikit kaum lelaki dan ramai kaum
perempuan. Statistik penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum
perempuan adalah lebih ramai dari jumlah kaum lelaki. Di sesetengah negara terdapat
nisbah bagi bilangan setiap lelaki berbanding dengan sebelas wanita (1:11). Dan kalau
kita meneliti di merata tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan
adalah lebih banyak dari lelaki. Menurut Imam Ibnu Hajar, sebab bilangan perempuan
lebih ramai dari kaum lelaki adalah akibat dari peperangan yang berlaku, kerana yang
banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum lelaki, bukannya perempuan dan juga
Allah swt. menghendaki kebanyakan yang lahir di dunia ini adalah perempuan dan
sedikit sekali dari kalangan lelaki.

No comments: