Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 9: ISLAMKEMBALI DAGANG

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah saw, "Islam mula tersebar
dalam keadaan dagang (asing). Dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah
orang-orang yang asing". (Riwayat Muslim)
Keterangan:
Islam mulai tersebar di Mekkah dengan keadaan yang sangat asing dan dagang. Sangat
sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya.
Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelusuk dunia sehingga dianuti oleh dua
pertiga penduduk dunia. Kemudian Islam kembali asing dan dirasa ganjil dari pandangan
dunia, bahkan pada pandangan orang Islam sendiri. Sebahagian daripada orang Islam
merasa ganjil dan pelik bila melihat orang Islam yang iltizam (komitmen) dengan Islam
dan cuba mengamalkan tuntutan Islam yang sebenar. Seorang yang iltizam dengan Islam
dipandang sepi oleh masyarakat dan terlalu susah untuk diterima sebagai individu yangsihat. Contohnya, kalau ada sesuatu program kemasyarakatan kemudian masuk waktu
sembahyang, tiba-tiba ada seorang yang meminta diri untuk menunaikan sembahyang,
maka tindakan ini dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Sedangkan orang yang tidak
bersembahyang sambil bersenda-senda ketika orang lain bersembahyang tidak dianggap
sebagai perbuatan yang salah dan terkutuk.
Begitulah seterusnya nasib lslam di akhir zaman. Ia akan terasing dan tersisih dari
masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai
umat Islam dan marah apabila dikatakan yang dia bukan orang Islam

No comments: