Friendster Glitter Background

Wednesday, April 13, 2011

HADIS 17: HARTA RIBA'WUJUD DI MERATA TEMPAT

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Akan tiba suatu zaman,
tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak
memakan secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya". (Riwayat Ibnu Majah)
Keterangan:
Hadis sabdaan Rasulullah saw. ini sangat jelas di hadapan mata kita pada hari ini.

No comments: